Ekologiczna Pralnia Perła

 • Bliżej Natury.

  Pralnia Perła to pierwsza pralnia w Trójmieście wykorzystująca technologie Wet Cleaning, gwarantującą 100% czystości i świeżości bez wykorzystania chemikaliów. Dzięki delikatnym programom prania, w pełni biodegradowalnemu proszku i mydle oraz sprzętowi do obróbki końcowej technologia Wet Cleaning umożliwia zachowanie zawsze idealnie świeżych i czystych ubrań. Czytaj Więcej
 • Bliżej Natury.

  Pralnia Perła to pierwsza pralnia w Trójmieście wykorzystująca technologie Wet Cleaning, gwarantującą 100% czystości i świeżości bez wykorzystania chemikaliów. Dzięki delikatnym programom prania, w pełni biodegradowalnemu proszku i mydle oraz sprzętowi do obróbki końcowej technologia Wet Cleaning umożliwia zachowanie zawsze idealnie świeżych i czystych ubrań. Czytaj Więcej


Regulamin Pralni Perła

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

  1. Właścicielem PRALNI PERŁA mieszczącej się pod adresem www.pralniaperla.pl jest

  PRALNIA PERŁA KRZYSZTOF KULESZ

  ul.OBROŃCÓW WYBRZEŻA 1 lok. 19

  80-398 GDAŃSK

  zwana w dalszej części regulaminu Pralnią.

   2. Każdy, kto zamawia usługę za pośrednictwem Pralni, zwany jest Klientem.

   3. Regulamin określa zasady składania zamówień oraz sprzedaży Klientom usług oferowanych przez Pralnię.

   4. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z akceptacją postanowień Regulaminu.

   5. Umowa sprzedaży usługi zawierana jest zgodnie z prawem polskim.

   ZAMÓWIENIA I ICH REALIZACJA

  6. Pralnia przyjmuje do prania i maglowania odzież i przedmioty , zapewniając wykonanie usługi w sposób fachowy i rzetelny.

  7. Zamówienia telefoniczne i on-line mogą składać wyłącznie osoby posiadające pełną zdolność do czynności prawnych.

  8. Zamówienia przyjmowane za pośrednictwem telefonu od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00-19:00, bądź za pośrednictwem formularza znajdującego się na stronie internetowej Pralni przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.

  9. Podczas składania zamówienia wymaga się podania swojego numeru telefonu kontaktowego oraz adresu zamieszkania. Klient zobowiązany jest do podania prawidłowych danych osobowych.

  10. Przyjmowane do prania garderoba i przedmioty powinny posiadać fabryczne oznaczenia sposobu ich konserwacji (A, P, W). Przy braku w/w oznakowań usługa prania wykonywana jest na odpowiedzialność Klienta i Pralnia nie ponosi odpowiedzialności za powstałe uszkodzenia lub zniszczenie.

  11. Pralnia nie odpowiada za szkody powstałe w skutek błędnej informacji o sposobie konserwacji zamieszczonym przez producenta na wyrobie. Pralnia nie odpowiada za flizelinę, guziki, klamry, zamki błyskawiczne, aplikacje, a także za uszkodzenia powstałe w wyniku wad ukrytych i nieodpowiedniej jakości materiałów, z których wykonane są przedmioty objęte usługą pralniczą.

  12. Pralnia nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w odzieży.

  13. Pralnia nie gwarantuje całkowitego usunięcia plam z powierzonych przedmiotów i garderoby.

  14. W uzasadnionych przypadkach Pralnia ma prawo podjąć się wykonania usługi warunkowo, tj. na odpowiedzialność Klienta, lub odmówić jej wykonania.

  15. Pralnia nie ponosi odpowiedzialności za szkody w garderobie których nie można było przewidzieć przed jej przyjęciem, a wynikające np. z niedostatecznej trwałości farbowania, napisów drukowanych, zbiegania się materiału, impregnacji i innych ukrytych wad.

  16.  Pralnia nie ponosi odpowiedzialności za garderobę skórzaną oddaną do czyszczenia. Klient oddając odzież skórzaną bierze na siebie całkowitą odpowiedzialność  za wszelkiego rodzaju odbarwienia, usztywnienia, pęknięcia skóry jak również za niedoczyszczenie zabrudzonych powierzchni.

  17. W przypadku zaginięcia lub zniszczenia z winy Pralni powierzonych przedmiotów, lub garderoby, odszkodowanie dla Klienta stanowi kwotę odpowiadającą jej wartości, jednak nie większą niż 10-krotna cena wykonanej usługi . Roszczenia powstałe z w/w tytułu likwidowane są poprzez ubezpieczyciela wskazanego przez usługodawcę.

  18. Jakość wykonania usługi należy sprawdzać podczas odbierania przedmiotu usługi.

  19. Ceny usług określa cennik pralni znajdujący się w pralni ,cennik znajdujących się na stronie internetowej Pralni przedstawione są w złotych polskich i są cenami brutto, tj. uwzględniają podatek VAT.

  20. Opłata za usługę pobierana jest gotówką, z góry przy odbiorze rzeczy od Klienta. Wartość usług na zlecenia nie objęte cennikiem określa personel Pralni.

  21. Paragon lub dowód przyjęcia potwierdzające przyjęcie przedmiotu usługi, są jedynymi dokumentami upoważniającymi do odbioru przedmiotu tej usługi.
  Klient ma 30 dni na odebranie asortymentu pozostawionego w pralni.

  22. Czas wykonania usługi zależy od ilości i rodzaju przekazanego asortymentu.

  23, Złożenie zamówienia jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie przez Pralnię danych osobowych w celach związanych z realizacją zamówienia.

   Regulamin prasowania 

  24. Prasowanie odzieży odbywa się zgodnie z informacją na metce fabrycznej wszytej do odzieży. Jeśli takiej metki brak, prasowanie odbywa się wg wskazań klienta. Firma nie ponosi odpowiedzialności za wszelkiego rodzaju uszkodzenia, które posiada odzież oddawana do prasowania (plamy, rozdarcia, przebarwienia, brak guzików czy nap itp.) 

  25. Do prasownia będą przyjmowane tylko czyste rzeczy, które powinny być spakowane do torby lub reklamówki. 

  26. Przy przekazaniu odzieży do prasowania pobierana jest zaliczka w wys. 20zł.

  27. Jakość wykonanej usługi należy sprawdzić w chwili odbioru. 

  28. Za przedmioty pozostawione w oddanej do prasowania odzieży Pralnia nie ponosi odpowiedzialności. 

  29. Standardowo prasowanie wykonywane jest w ciągu 24 godzin. W przypadku wystąpienia okoliczności losowych, uniemożliwiających całkowicie lub czasowo realizację złożonego zamówienia, Pralnia zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia - o zaistniałej sytuacji zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić Klienta. 

   

  BEZPIECZEŃSTWO

   

  30. Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku Dz. U. Nr 133 poz. 833, wszystkie informacje dotyczące Klientów Pralni Perła, gromadzone w bazie danych, służą wyłącznie do świadczenia usług drogą elektroniczną i nie są udostępniane innym firmom oraz osobom trzecim.

  POSTANOWIENIA KOŃCOWE

  31. Informacje zaprezentowane na stronie internetowej PRALNI PERŁA stanowią jedynie zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.

  32. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym dokumentem obowiązują odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

  33. Wszelkie pytania i wątpliwości należy kierować w formie elektronicznej, za pośrednictwem wiadomości

  e-mail. Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

   

                                     REGULAMIN OBOWIĄZUJE OD DNIA 31.03.2017